Nieuws

Met ingang van 1 december 2017 gaan de tandartsen van de Utrechtse Heuvelrug gebruik maken van tandarts-posten in de Utrechtse ziekenhuizen voor de avond- en weekend spoeddienst.

Deze praktijk heeft besloten een contract af te sluiten met de Mondzorg Poli die gevestigd is in het Diakonessen( zieken)huis in Utrecht.

Uw telefoontje bij spoed wordt beantwoord door het Tandarts Bemiddelings Buro en zij beoordelen uw klacht en indien nodig  geven ze u een afspraak op de Mondzorg Poli.

Dit alles geldt dus alleen buiten de gewone praktijkuren! U kunt op onze telefoon beantwoorder en op onze website altijd het telefoonnummer van het TBB vinden.

Jacqueline Houben, tandarts

Na 1 december bij spoed: 030-3039750